Eloxování

Technologie eloxování poskytuje trvalou odolnost, tvrdost a otěruvzdornost nesrovnatelnou přilnavost i dobrou korozní odolnost. Dalšími specifiky jsou elektrická nevodivost, atraktivní vzhled, barevná stálost a široká škála možných zabarvení

 Vrstvy:

  • 5 – 20 µm 

Maximální rozměry dílů:

  • 1200 x 700 x 300 mm
  • Maximální hmotnost vsázky: 30 kg/ks 

Denní kapacita:

  • 22000 dm2 

Základní materiály:

  • Hliník a jeho slitiny