Prašná komora PTL

Typ: P14.41

Technické parametry komory pro zkoušky prachem:

  • objem zkušebního prostoru: 900 l  
  • provádění zkoušek dle: IEC 529
                                            DIN 40 050

 

Zkušební média – prach Arizona, cement portlandský.
Komora je vybavena průchodkou do zkušebního prostoru pro napájení zkoušených vzorků a snímání parametrů.