Kroměříž

Kroměříž – Obyvatelé a průmysl

Město Kroměříž je přirozeným centrem regionu se vším, co k městu patří. Žije zde bezmála 30 tisíc obyvatel, přičemž počet žen mírně převažuje nad počtem mužů. Bilance populačního vývoje je takřka vyrovnaná, v posledních letech vykazuje mírný pokles.

Složení obyvatel podle věkových kategorií:
0-14 let  radek grafu    5 100 osob
15-59 let  radek grafu  19 500 osob
60 a více let  radek grafu    5 300 osob

Kroměříž má dlouhou tradici kvalitního školství. Střední a vyšší školy navštěvuje téměř 7000 studentů.

Největším zaměstnavatelem v regionu je firma Magneton, dále 16 stavebních, 4 potravinářské, 3 nábytkářské, 3 elektrotechnické, 2 chemické a plastikářské firmy atd. Celkem zde sídlí 73 velkých a středních firem. V Kroměříži má sídlo 9 bankovních domů a 9 pojišťoven.

Kroměříž – město UNESCO

Kroměříž leží na březích řeky Moravy v úrodné krajině zvané Haná, osídlené od počátků dějin. Původní tržní osada na křižovatce obchodních cest se stala ve 12. století majetkem olomouckých biskupů a kolem roku 1260 byla povýšena na město. Biskupové zde vybudovali reprezentační letní rezidenci a umístili v ní správu rozsáhlého majetku diecéze. Kroměříž se stala centrem duchovní kultury a umění. Významnou kapitolu dějin města tvoří rok 1848, kdy byl do Kroměříže přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské monarchie.

Kroměříž bývá nazývána hanáckými Athénami. Byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky za rok 1997. Komplex historických zahrad a arcibiskupského zámku byl v prosinci 1998 zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Město je dějištěm hudebních festivalů, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongresů.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.