Tester alternátorů D&V Electronics

Typ ALT-72

Univerzální laboratorní tester pro měření parametrů alternátorů dle normy ISO 8854.
Je určen pro manuální i automatické měření parametrů v provozním rozsahu teplot.

Tester je vybaven teplotní zkušební komorou.

 

Přehled nejdůležitějších měřených parametrů:

  • otáčky alternátoru  n  [ min-1 ]                            100 až 20 000 min-1
  • mechanický příkon alternátoru                           do  30 kW
  • výstupní stejnosměrné napětí alternátoru       do 50V
  • výstupní stejnosměrný proud alternátoru        do 300 A
  • účinnost alternátoru  η  [ % ]                               10 – 90%
  • teplota T  [ ˚C ]                                                        - 50˚C až 300˚C