Prašná komora PTL

Typ: P14.41

Technické parametry komory pro zkoušky prachem:

  • objem zkušebního prostoru:                 900 l  
  • provádění zkoušek dle:                          IEC 529
                                                                        DIN 40 050

 

Zkušební média – prach Arizona, cement portlandský.
Komora je vybavena průchodkou do zkušebního prostoru pro napájení zkoušených vzorků a snímání parametrů.