Korozní komora LIEBISCH

Typ: SKB1000A-TR

Komora je určena pro testy korozní odolnosti povrchových vrstev a funkční testy dílů automobilní techniky (spouštěčů, alternátorů).

Technické parametry komory pro zkoušky solnou mlhou:

  • objem zkušebního prostoru                    1000 l minimálně
  • provádění zkoušek dle:                             DIN 50 021

                                                                       DIN 50 017
                                                                       ČSN ISO 9227
                                                                       ASTM B117
                                                                       VDA 621-415 – automatické cyklování kondenzačního a korozního testu
                                                                                                   (normální prostředí totožné s prostředím v laboratoři)


Komora je vybavena průchodkou do zkušebního prostoru pro napájení zkoušených vzorků a snímání parametrů.