Měření mechanické veličiny

Laboratorní stolice kalibračního systému STAHLWILLE

Typ Sensotork pro vyhodnocení ohybových momentových klíčů. Lze na něm měřit též torsní utahovací šroubováky.

 • Měřící rozsah                                     0,2 – 400 Nm
 • Přesnost snímačů                           ± 0,25 % z hodnoty (20-100%)
                                                 nebo ± 1 % z hodnoty (pod 20 %)
 • Směr měření                                       vpravo i vlevo

Vyhodnocovací SW TORKMASTER pro grafické zobrazení a zpracování naměřených hodnot včetně vystavení
Kalibračních listů a archivaci provedených kalibrací. 

AFTI Mk4

Ruční digitální zobrazovací a vyhodnocovací jednotka.Pro kalibraci momentových klíčů a šroubováků. 
Snímače momentu TLSQ typ SOCKE

 • Měřící rozsah                                 0 – 100 Nm
 • Přesnost snímačů                       ± 0,25 % z rozsahu
 • Směr měření momentu                  vpravo i vlevo

AFG Mk4 ruční digitální siloměr

Pro kalibraci siloměrů a dynamometrů

 • Měřící rozsah                                 0 – 5 N
 • Přesnost                                     ± 0,1 % z rozsahu
 • Měření                                           tahu i tlaku

MDD ručně ovládaný stojan s digitálním odměřováním posuvu

Crystal XP2i

Digitální referenční tlakoměr pro kalibraci deformačních tlakoměrů

 • Měřící rozsah                                           0,1 – 70 MPa
 • Přesnost                                               ± 0,1 % z hodnoty (pro 20-100 %) 
 • Hydraulická porovnávací pumpa typ       P5515
 • Rozsah                                                    0 – 140 MPa

Vyhodnocovací SW XP2IKAL.xlsm v EXEL 2010 pro grafické zobrazení a zpracování naměřených hodnot včetně vystavení
Kalibračních listů a archivaci provedených kalibrací.