Měření délky

Třísouřadnicový měřící stroj + laserscanner

Model DEA Global Performance 9.15.8  pro měření obecných ploch součástí bodovým snímáním, kontinuálním scannnováním popřípadě laserovým scannováním.
Měřící stroj  umožňuje základní měření vnějšího i vnitřního ozubení.    

 • Pojezd X [mm]                          900
 • Pojezd Y [mm]                         1500
 • Pojezd Z [mm]                           800 

                  

Chyba měření dle ISO/ČSN 10360-2
Pro scannovací sondu Leitz LSP-X1a

 • MPEe           max.chyba měření                     (1,8+L/333) µm
 • MPEp        max. chyba snímání                      1,8 µm
 • MPE-THP     chyba scannování                      2,9 µm/68 s
 • Pro laserovou scannovací sondu CMS106      ±20 µm

 

Měřící SW PC-DMISTM V2013 CAD++  pro geometrická měření s přímým propojením na CAD/CAM
Měřící SW Gear 2.5 pro měření základních parametrů vnějšího a vnitřního ozubení plně kompatibilní se SW PC-DMIS  

Optický 3D měřící CNC přístroj

Model Optiv Clasic 321GL, PCDMIS Vision pro bezdotykové měření s vysokou přesností CCD videokamera pro snímání,
LED spodní podsvícení, koaxiální horní osvětlení, LED horní segmentové osvětlení

Minimální měřící rozsah:

 • osa X [mm]           300
 • osa Y [mm]           150
 • osa Z [mm]            130

Přesnost měření – délková nejistota optického měření podle ISO 10360-7

 • E1x,y               ± (1,6+L/250) µm
 • E2x,y               ± (2,0+L/250) µm
 • E1z                  ± (3,9+L/250) µm

Měřící SW PC-DMIS Vision

Univerzální digitální délkoměr

Laboratorní délkoměr TRIMOS Labconcept Premium 1000B pro měření vnějších i  vnitřních rozměrů s vysokou přesností.
Vybavení s širokou paletou příslušenství umožňující kontrolu všech druhů měřidel.

 • Rozsah      - vnější měření               0 – 1000 mm

                  - vnitřní měření          od 1 mm

 • Přesnost       ± (0,15 + L(mm)/2000) µm     

 Měřící SW WinDHI pro všechny měřící funkce

Kruhoměr Hommel-Etamic roundcan 555 HR-set

Pro měření kruhovitosti a všech parametrů úchylek tvaru a polohy včetně vyhodnocení tvaru kužele v CNC režimu.

Měřící rozsahy:

 • Měřící výška                                  550 mm
 • Měřící průměr                                390 mm
 • Max.průměr měřeného dílce         740 mm

Přesnosti:

 • Úchylka kruhovitosti                    0,02 + 0,0005 µm měřené výšky
 • Axiální házení                             0,03 + 0,0005 µm/mm měřeného rádiusu
 • Úchylka přímosti osy Z                 0,25 µm/100 mm
 • Úchylka přímosti R osa                 0,15 µm/100 mm

 Vyhodnocovací SW TURBO FORM pro Windows

Profiloměr, drsnoměr Hommel-Etamic T8000 RC 120-400

Pro měření drsnosti a kontury vnějších i vnitřních povrchů.
Měřící SW TURBO WAVE pro vyhodnocení profilu.
Měřící SW TURBO WAVE pro vyhodnocení parametrů drsnosti.

Měřící rozsahy:

 • Max. přestavění v ose Z                      400 mm
 • Dráha posuvu v ose X                         100 mm
 • Zdvih měřícího ramínka 230 mm        min 50 mm
 • Posuvová rychlost při vyhodnocování od 0,0 do 2,0 mm/s s krokem 0,01 mm/s

 Měřící SW TURBO WAVE pro vyhodnocení profilu:

 • výpočet úhlů, tvaru, velikostí, rádiusů, vzdáleností v libovolném pořadí
 • kompenzace náklonu ramínka a rádiusu snímacího hrotu
 • možnost porovnání naměřeného profilu s profilem CAD   

 Měřící SW TURBO WAVE pro vyhodnocení parametrů drsnosti

 • výpočet všech aktuálních parametrů drsnosti podle současně platných norem      

Digitální dutinoměr SUPERBORE

Pro přesné měření malých průměrů s vyhodnocením pomocí digitální zobrazovací.
Jednotky D100S umožňující digitální zobrazení měřené hodnoty, zadávání a vyhodnocování tolerancí, statistické vyhodnocení měření aj.
Zdroj stejnosměrného proudu Agilent 6680A.
Výkonový stejnosměrný napájecí zdroj s plynulou regulací výstupního napětí 0-5 V a výstupního stejnosměrného proudu 0-875 A

Parametry:

 • Měřící rozsah                   2 – 6 mm
 • Rozlišení                          0,000 1 mm
 • Přesnost                           0,001 mm