Finanční informace

Rok 2013 se nesl ve znamení pozvolného oživování poptávky a dařilo se mírně navyšovat objemy prodeje. Pozitivnější nálada na trzích však byla zároveň kompenzována zvýšeným tlakem všech obchodních partnerů na co nejnižší ceny, krátké dodací termíny a maximální možné termíny splatnosti.

Obchodní obrat společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhl v roce 2013 hodnoty 519 mil. Kč, což je o 11 mil. Kč nárůst oproti objemu tržeb v roce 2012. Objem prodeje se podařilo navýšit hlavně díky zlepšení situace na trhu a zintenzivnění spolupráce se stávajícími odběrateli.

Zásadní částkou ve výši 160 mil. Kč se na celkových tržbách roku 2013 podílel navýšený prodej firmě ThermoKing a téměř 168 mil. Kč prodeje zákazníkům do zemí bývalého Sovětského svazu.

U všech ostatních obchodních partnerů byly stále cítit dopady krize a s tím související obavy zákazníků investovat do budování skladových zásob a neochota riskovat do nákupů pouze na základě výhledů a odhadů potřeb trhu tak, jak tomu bylo vždy v minulých obdobích.

Stagnace, či pouze mírné oživení poptávky na aftermarketu se snažíme kompenzovat uváděním nových aplikací a intenzivní prací na vývojových projektech (především 12V/3,2kW startér), ale uvádění nových výrobků na trh se v tržbách projeví až se zpožděním několika měsíců.

zdroj: finanční úsek, 2013

        

                   

související odkazy